Изповед на вярата

Нашият “Символ на вярата и Изповед” е това което определя границите на нашето единство и братски отношения. Чрез Божията благодат ние стоим с всички светии в “облака  свидетели”,  за да засвидетелствуваме фундаменталните истини на Християнската вяра. Към всички, които изповядват и вярват в историческата Християнска вяра, ние протягаме ръка на разбирателство и ги наричаме брат или сестра в Господ Исус Христос. Към всички, които не изповядват тази Вяра ние декларираме, че те са извън общението с Всемогъщия Бог. Неговото осъждение стои върху тях и докато не се покаят и изповядат своя грях, ги очаква проклятие и осъждение.

Този декрет служи в помощ на изпълнението на нашите задължения в Божието Царство, защото ние се стремим да бъдем “изпълнители  на Словото”.

Ние се молим този декрет да удовлетвори нашия върховен Господ и Цар, да благослови и помогне нашето проповядване и поучение за да се укрепят светиите за слава и чест на Бог Отец на Господ Исус Христос.

Ние се съгласяме със следните изповеди на вяра:

Апостолска изповед на вярата

“Аз вярвам във Всемогъщият Бог Отец, който е направил земята и небето. Вярвам в Исус Христос, Неговият Син, нашият Господ, който беше заченат от Святия  Дух, роден от девицата Мария, който пострада  под управлението на Пилат Понтийски, беше разпнат, умря и беше погребан; слезе в гроба; на третия ден възкръсна  от смъртта; възнесе се на небето и седна отдясно на Всемогъщия Бог Отец; от там ще дойде да съди живите и мъртвите. Вярвам във Святия Дух, светата вселенска Църква, общението на светиите, прошката на греховете, възкресението на тялото и вечния живот. Амин.”

Уестмиснстърска изповед на вярата от 1647

Никео-Цариградски символ на вярата от 381 г.

1. Вярваме в единия Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо;

2. И в единия Господ Исус Христос, Божия Син, единородния, Който е роден преди всички векове: Светлина от Светлина, Бог истински, роден, не сътворен, единосъщен на Отца, чрез Когото всичко е станало;

3. Който заради нас, човеците, и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплъти от Духа Святи и Дева Мария и стана човек;

4. Който биде разпнат за нас при Понтий Пилат, и стада, и биде погребан;

5. И възкръсна в третия ден, според Писанията;

6. И възлезе на небесата, и седи отдясно на Отца;

7. И пак ще дойде със слава да съди живите и мъртвите, и царството Му не ще има край.

8. И в Духа Святи, Господа, Животворящия, Който от Отца изхожда, Комуто се покланяме и Го славим наравно с Отца и Сина, Който е говорил чрез пророците.

9. В едната, свята, съборна и апостолска Църква.

10. Изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете.

11. Чакаме възкресението на мъртвите.

12. И живота в бъдещия век. Амин.

Халкедонски символ на вярата от 451 г

Следвайки святите Отци, ние изповядваме единодушно, че единният и единствен Син, нашият Господ Исус Христос, е съвършен като Божество и съвършен като човек, истински Бог и истински човек, че той има разумна душа и тяло. Като Бог, Той е единосъщен (хомоусиос) с Отца, а като чевек е и единосъщен (хомоусиос) с нас. Той е същият като нас, но без греха. Той е роден от Отца, роден е преди всички векове като Бог, но в тези последни дни и заради нашето спасение е бил роден от Дева Мария, “теотокос”, като човек. Същият Христос, Синът, Господ, Единородният, се е явил в две природи (които съществуват) без да се сливат, без да се изменят, без да се разделят и разлъчват една от друга. Различието между природите по никакъв начин не изчезва от този съюз, а обратното, различните свойства на природата се запазват непокътнати. (Двете природи) се обединяват в една личност и една ипостас. Те не са разделени и разлъчени в две лечности, а (образуват) единия Син, Единородния, Бог, Слово, Господ Исус Христос, точно както пророците от древността (са говорили) за Него и както Господ Исус Христос ни е учел, и както ни е било предадено от Символа на вярата на Отците.

%d bloggers like this: